NAMIBIA – Spitzkoppe


Repelent XXI wieku! NIE zawiera DEET! Miły w zapachu balsam, różne opakowania!

W wiosce Buszmenów na Kalahari


Mapy, GPS w Namibii


Miasto Duchów


Tajemnicze kamienne postacie…


NAMIBIA – trailer naszej rodzinnej wyprawy „10 lat później…”